Хабарҳо

Тўйи Тоҷикистон, мотами Кабирӣ гардид!!!

print
Чӣ хурсандист, ки тўйи тоҷикон мотами Кабирию ҲНИТ гаштааст.

Истиқлолияти кишвар заминаи асосии рушду ин кишофидавлатисоҳибихтиёрусоҳибмустақиласт. Мусалламаст, кикишвариазизамон аз баракатисулҳу суббот,ваҳдатимиллӣрўз аз рўзшукуфон, ободу зебоваалонургардидаистодааст. Бешубҳа ба сокиноникишварлаҳза ба лаҳзашароитихубузиндагиишоистамуҳайёмегардад. Бароирасиданбаормонҳоиҳазорсолаи худ ҷонфишонӣдоранд. Новобаста аз кадомвазъушароитбоҳаманеруютавони худ талошменамоянд. Натиҷаи ин ҳаматалошуҷонифидоиҳоимрўзҳо дар ҳолисамараст. Ёдоварбоядшуд, кисохтмониҳаётанмуҳими НБО «Роғун» дар давронисоҳибистиқлолӣпуррароҳандозӣгардидааст. Ин албатаорзуидеринаимиллатдонистамешавад. Мардумитоҷикимрўз ид дорад, имрўз ин Кохи нурбанурафшонӣоғозмекунад. Аниқтарашнурболоинур зам гардидааст, китиратариндилҳорофараҳмебахшад. Зеро дар ин рўзрасманрузипрезидентиҶумҳурииТоҷикистонтаҷлил карда мешавад. НБО «Роғун» дуррӣнурафшонест, ки дар рўзи Президент боҳамтавъамомадааст.

Шодӣкунем, кикишварикўҳанбунёдитоҷикимрўзҳо ид дорад. Тантанаи ин ид, ин ҷашнвораибузургвирдизабониҳамагонгардидааст. Ҳаттоонҳое, кимухолифанд, пайивайронкориҳоюхалалдоркардани субботу оромиикишваркўшишнамудандвакўшишменамояндимрўзҳобоҳасратунадомат аз дастовардибузургимиллатитоҷикҳарфмезананд. Онҳодарун – дарунмесўзанд, ба дилашоналовангехтаанд, ҷонашон ба тангомаданамедонандхудро ба кадом дару кадомсагхонабизананд.

Бинедмухолифонимрўзмардуме, ки нону обунамкашонрохўрдабарўяшон корд кашидедтўйдоранд. Ба он хоке, кишуморо дар худ парваридабузургнамуд туф кардед, аз дур истода ба сўяшсангзадедвахостед, ки ба рўйи он хунимардумиизиёдрорезонед. Ба ҳарҳолтавонистед, кимардумизиёдероқурбонкунед. Онҳороистифоданамуда ба ивазиваъдавупаёмихоҷагони худвадутангаисиёҳҷонашонрогирифтед.Он рўзҳогузаштдигарнаметавонед, ки ба гардихокикишваримозиёнрасонед. Ба монигаредмоимрўзбузургтариндастовардитаърихиросоҳибгаштаем, вале шумочӣтанҳокосалесихоҷагони худ гардидедухалос. Шунидем, кишумосагонизанҷирбандичандинкасонбудаед. Бозгуфтанд, кидигарбашумоустухонпоранамедиҳанд. Шуморо аз дари худ рондаанд пас остонаи дари дигареробўгирифтаед. Марг ба чунинрўзатон!.

Имрўзҳоморотамошодоред,Пешвоимуаззамимиллатиморобубинед, китоҷиконро дар гирди худ муттаҳиднамудакишвари ободу зебосохтаистодааст. Бароирасиданбатамомиормонҳоиҳазорсолаимиллати худ ҷонфидоиҳодоранд. Имрўзҳо тоҷикон тўй доранд, Кабири бошад мотам.АзизонимрўзҳоҲНИТ мотам дорад. Ҳамагонлибоситўёнапўшед баТоҷикистонгуландозедсартосарионробогулҳоородиҳед. Шодиюхурсандинамоед, кидушманон мотам доранд. Кабири дар оташухунғарқгаштамислии саги девона худроба ин девору ба он деворҳавомедиҳад. Хабар аст, кибосагонидигардар ҳамафтодагушту пусти якдигарро тика доранд. Хўредгуштухунипалидиякдигарро. Шумомурдоребешнестед. БинедшодиитоҷиконроКабирӣбисўз дар бигирбимиргашта сари худробапушти худ бихалон. Бохоҷагони худ тамошо кун, кимоимрўзтўйдорем. Бинед, киҷашнимочӣ гунна танинандозаст. ҲНИТ душманимобарҳамхўрд. Шумободилуниятиғаразноки худ танҳохудронобудсохтед, миллатитоҷик, кишваримоТоҷикистониазизиморўз то рўзинкишофдорад.

Ба   ҳамагон   чун  оина   равшан  аст,   ки  халқи  тоҷик  дар  тўли 27-соли соҳибистиқолии худ ба дастовардумуваффақиятҳобузургноилгардидаанд. ҲукуматикишварбосарварииАсосгузорисулҳуваҳдатимиллӣ – Пешвоимиллат, ПрезидентиҶумҳурииТоҷикистонмуҳтарамЭмомалӣРаҳмон дар роҳирасидан ба ҳадафҳоиолиирушдуинкишофикишварчандҳадафистратегиро ба монандитаъминиамниятиозуқаворӣ, баромадан аз бунбастикаммуникатсионӣварасидан ба истиқлолиятиэнергетикӣдар пеши худ мақсадгузошт. Бароиамалӣкардани он кўшишузаҳматҳоизиёднамуданд. ИмрўзсамариибузургиталошумеҳнатҳоидирўзаробоҳаммиллатитоҷикбоҲукуматиолиикишварбороҳбарииПешвоимуаззамимиллаттаҷлилменамоянд.

АлииҶўйё

Шарҳи худро гузоред

Еmail-и шумо нашр нахоҳад шуд. бахшҳои ҳатми бо * ишора шудаанд *